• تبریک

  • خبر منتشر شده در روزنامه کار و کارگر توسط آقای کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

  • مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار از محل ثبت نام بیمه بیکاری و مراجعه کارکنان پلاسکو بازید کرد

  • کارگران حادثه پلاسکو، بیمه بیکاری می گیرند

  • کارگران پلاسکو در اولویت معرفی برای اشتغال

  • بررسی شیوه‌های حمایت از مشاغل از دست رفته فاجعه خیابان جمهوری

  • اطلاعیه برای دریافت بیمه بیکاری کارگران بیمه شده حادثه پلاسکو

  • تسلیت

فهرست اخبار

تبریک
سال نو مبارک
خبر منتشر شده در روزنامه کار و کارگر توسط آقای کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار: دولت باید به صندوق بیمه بیکاری کمک کند
مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار از محل ثبت نام بیمه بیکاری و مراجعه کارکنان پلاسکو بازید کرد
مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه از محل ثبت نام بیمه بیکاری و مراجعه کارکنان پلاسکو بازدید کردند
کارگران حادثه پلاسکو، بیمه بیکاری می گیرند
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به اینکه تنها کارگرانی که بیمه تأمین اجتماعی بوده اند بیمه بیکاری می گیرند گفت:کارگرانی که در طول فعالیت خود بیمه تأمین اجتماعی نداشتند ...

پیوندهای مفید

مقام معظم رهبری

ریاست جمهوری

پایگاه اطلاعاتی دولت

فنی و حرفه ای تامین اجتماعی موسسه کار و تامین اجتماعی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت معدن و تجارت دیوان عدالت اداری