• جلسه هم اندیشی اداره کل حمایت از مشاغل با جناب آقای مشیریان معاون روابط کار

  • خبر منتشر شده در روزنامه کار و کارگر توسط آقای کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

  • مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار از محل ثبت نام بیمه بیکاری و مراجعه کارکنان پلاسکو بازید کرد

  • کارگران حادثه پلاسکو، بیمه بیکاری می گیرند

  • کارگران پلاسکو در اولویت معرفی برای اشتغال

  • بررسی شیوه‌های حمایت از مشاغل از دست رفته فاجعه خیابان جمهوری

  • اطلاعیه برای دریافت بیمه بیکاری کارگران بیمه شده حادثه پلاسکو

  • تسلیت