اخبار

آخرین نشست تخصصی استانی

آخرین نشست تخصصی استانی
پنجمین جلسه هم اندیشی حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با حضور روسای ادارات و کارشناسان مرتبط در حوزه بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل 6 استان تهران، البرز، قزوین، سمنان ،آذر بایجان غربی و مرکزی در مورخ 13/10/95 راس ساعت ...

گزارش جامع از پنجمین و آخرین نشست تخصصی هم اندیشی بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل با حضور روسای ادارات و کارشناسان ذیربط در 6 استان 

پنجمین جلسه هم اندیشی حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با حضور روسای ادارات و کارشناسان مرتبط در حوزه بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل 6 استان تهران، البرز، قزوین، سمنان ،آذر بایجان غربی و مرکزی در مورخ 13/10/95 راس ساعت 9 صبح در محل سالن کنفرانس طبقه سوم وزارت متبوع تشکیل گردید.
این جلسه پس از تلاوت آیاتی از سوره الرحمن توسط قاری و تحلیلگر اداره کل جناب آقای مکاری شروع گردید. سپس سرکار خانم دکتر مهدی پور معاون محترم بیمه بیکاری ضمن عرض خیر مقدم خدمت مهمانان استانی،مقدماتی رادر زمینه برنامه ها و اقدامات جاری و آتی بیان نمودند. ایشان مسائلی از قبیل ارزیابی 6 ماهه استانها- نامه اخیر اظهار نظر در خصوص شاخصهای ارزیابی و نمرات آنها و همچنین نحوه ارزیابی استانها در سال آتی توسط شاخصهای مطروحه را متذکر شدند. در ادامه با تشریف فرمایی جناب آقای یاوری مدیر کل محترم حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری و جناب آقای مهندس هفده تن معاون محترم روابط کار جلسه ادامه یافت و هریک از مهمانان به ارائه مطالب خود پرداختند که اهم موارد بیان شده به شرح مختصر زیر ارائه می گردد. 

اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان تهران
ایشان در بخش اول صحبتهای خود به موارد اصلاحی در قانون بیمه بیکاری پرداختند و مواردی از قبیل حذف کار کشاورزی در ماده یک- حذف ماده 4- اصلاح جدول ماده 7 و گنجاندن تفاهم نامه بیمه بیکاری در قانون جدید (البته بازنگری شده)- رفع ابهامات عذر موجه برای استانها- اصلاح و بازنگری آیین نامه اجرایی و حذف موارد تکراری از آن و شفاف سازی برخی از موارد ، اشاره داشتند. در بخش دوم صحبتها اشاره به طرح ارائه شده از سوی اداره کل استان تهران در زمینه لینک شدن سامانه سابک با سامانه فنی و حرفه ای و کاریابیها برای تسهیل در اشتغال مجدد مقرری بگیران و ارائه آموزشهای مورد نیاز بازار کار در فنی و حرفه ای و نهایتاً معرفی مقرری بگیران آموزش دیده به فرصتهای شغلی موجود در بازار کار پرداختند. در ادامه مشکلات استان را با تامین اجتماعی اعلام نمودند. از قبیل: عدم وجود وحدت رویه در خصوص کارگران قراردادی و پروژه ای در هریک از شعبات تامین اجتماعی و بحث اضافه پرداختی حق بیمه متقاضیان و عدم تعیین تکلیف نامه قبلی اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری در سال 87 و همچنین اشاره ای به رشد 5/28 درصدی تعداد کل مقرری بگیران در سال جاری و زنگ خطر برای استان نمودند. 

اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان البرز
نماینده اداره کل البرز، اختلاف برداشتها از قانون بیمه بیکاری را به عنوان مهمترین عامل مشکل ساز در زمینه اجرای قانون توسط واحد های مجری ( کار و تامین اجتماعی) بیان نمود. همچنین به شفافیت تفاهم نامه در بحث حداقل سابقه برای شمولیت بیمه بیکاری {قرارداد در آخرین کارگاه تمدید شده باشد یا یکسال در آخرین کارگاه سابقه بیمه و اشتغال داشته باشد} اشاره داشت که این امر در مرحله اجرا فقط یکسال سابقه در آخرین کارگاه مد نظر قرار می گیرد. همچنین ایشان به عدم شفافیت تبصره ذیل ماده 7 در خصوص شمولیت افراد مسن - بازنگری در مفاد ماده 12 به نحوی که محرک کشف اشتغال پنهان گردد- عدم اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی و نیز ایجاد تمهیدات مناسب و محرک برای مقرری بگیرانی که خود اشتغالی دارند و ممکن است در کار جدید کمتر از یکسال سابقه داشته باشند، اشاره نمود. در پایان نیز در خصوص اجرای موفق طرح پایلوت واگذاری برخی امورات غیر حاکمیتی بیمه بیکاری به کاریابیهای استان البرز مواردی را بیان کردند. 

اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان مرکزی
جناب آقای مهندس مداح مدیر روابط کار استان مرکزی با حضور در هم اندیشی ضمن تشکر از اداره کل جهت برگزاری چنین جلساتی که در سایر ادارات حوزه وجود ندارد، اشاره ای به مشکلات استان در زمینه بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل نمود.
کمبود نیروی پرسنلی مشهود در سطح اداره استان- استفاده بهینه از پتانسیل ستاد تسهیل استانی- عدم تعریف واحد از واحد های مشکل دار بین دستگاههای مسئول( ادارات کار – وزارت اطلاعات- نیروی انتظامی و...) که باعث مغایرت آماری می گردد- سوء مدیریت که به عنوان مهمترین آیتم برای ایجاد مشکل در واحد های استانی است- عدم وجود تشکلهای قوی و توانمند که بتوانند با چانه زنی ومذاکرات موثر به حل مشکلات واحد ها بپردازند- عدم رغبت واحد ها در استفاده از مزایای اصلاح ساختار به دلیل بارمالی-عدم اجرای بخشنامه های صادره توسط ادارات تامین اجتماعی استان بدلیل عدم اعلام همزمان بخشنامه ها توسط تامین اجتماعی مرکز به واحد های استانی- عدم شفافیت ماده 28 آیین نامه اجرای بیمه بیکاری- عدم اشاره قانون به محل پرداخت حق بیمه – عدم شفافیت قانون بیمه بیکاری در خصوص وظایف هریک از دستگاههای مسئول بطوریکه تفاهم نامه ارجع بر قانون در مرحله اجرا شده است- عدم پذیرش نظر رئیس اداره کار درزمان اختلاف نظر نمایندگان کمیته دو نفره و در نهایت تمرکز تامین اجتماعی استان به کلمه قصور در نامه عدم نیاز که کارفرمایان به کارگران ارائه می کنند به منظور عدم موافقت با برقراری بیمه بیکاری آنان بدون در نظر گرفتن صحت و سقم موضوع و مفاد دستور العمل شماره 18 و همچنین ماده 27 قانون کار. 

اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان قزوین
ایشان در ابتدا به افزایش 20% تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری استانی اشاره داشتند که برای کنترل آن اقدام به احصاء به موقع مشکلات واحد ها و اعلام به ستاد تسهیل استانی می نمایند. همچنین اصلاحاتی در قانون بیمه بیکاری فعلی را اعلام نمودند که اهم آن عبارتند از : بند الف ماده 7، کاهش مدت استحقاق بیمه بیکاری ( 30 ماه برای مجردین و 36 ماه برای متاهلین و متکفلین)- تبصره یک ماده 6: افزایش سن مشمولین- ماده 9، اعمال ضمانت اجرایی برای کارفرمایان و همچنین تخفیف بیمه ای کارفرمایان در زمینه جذب مقرری بگیران بیمه بیکاری . همچنین اشاره داشتند که نرم افزار تهیه شده در بحث واگذاری گزارشاتی از قبیل عملکرد کمیته های دو نفره – شاخص اختصاصی و آمار برقراریها را ارائه نمی دهد و دغدغه اداره کل استان در پایان سال در بحث گزارشگیری خواهد بود.

اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان سمنان
رئیس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان به بحث واگذاری اشاره داشتند که چون زیر ساختها آماده نیست و شرکت پاکا هنوز کاری در آن استان انجام نداده است و کاریابیها در خصوص کشف اشتغال پنهان و اشتغال مجدد هزینه ای دریافت نمی نمایند، انگیزه ای در این زمینه ندارند. در ادامه همکار ایشان در بخش حمایت از مشاغل اشاره به رکود بازار مصرف – واردات کالا- قاچاق کالا- کمبود نقدینگی و کاهش ظرفیت تولید، به عنوان اهم مشکلات واحد ها در سطح استان نمود. همچنین عدم وجود تعریف واحد و استاندارد از واحد های مشکل دار و نیز بررسی بیشتر در خصوص واحد هایی که مشکل آنها در طی چندین ماه متوالی ثابت شده است، جهت جلوگیری از سوء استفاده کارفرما از مزایای بیمه بیکاری و سایر مزایای قانونی اشاره داشت. 

اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان آذر بایجان غربی
تعارض بین تفاهم نامه و قانون بیمه بیکاری بیشترین مشکل در سطح استان است. که در این زمینه می توان به تعارض بند یک تفاهم نامه با بند الف ماده 6 که موجب اعتراض متقاضیان به دیوان شده. از سوی دیگر پرداخت بیمه برای افراد پروژه ای بعد از پایان قرارداد، از دیگر مسائل استانی است. عدم شفافیت در جدول ماده 7 اینکه در هریک از بازه ها منظور از 24 ماه: 24 ماه کامل است و 24 ماه و یک روز ، در بازه بعد قرار می گیرد یا نه در بازه بعدی 25 ماه لحاظ می گردد و در نهایت خلاء بیمه ای یکماه یا حتی چند روز که بعضاً بدلیل مشکلات واحد و بدون قطع رابطه کارگری اتفاق می افتد، از دیگر مسائل استان است. 

اهم بیانات جناب آقای مهندس هفده تن
در ابتدا ایشان از جناب آقای لطفی نژاد مدیر کل سابق اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص اقدامات شایسته و برجسته و همچنین آمادگی استان تهران در زمینه پایلوت بودن در خیلی از طرحها ، تشکر ویژه نمود. ایشان اشاره ای به اجلاس لاوو س و دیدار با رهبر مالزی جناب ماها تمیرمحمد داشتند و بیان کردند که مسئله مدیریت بسیار پر اهمیت بوده و علت اصلی رشد مالزی در این موضوع بوده است. همچنین بیان نمودند تا زمانی که ساختار اقتصادی یک کشور اصلاح نشود، مشکلات، موجود بوده و منابع را می بلعد و اتفاقی نمی افتد. از سوی دیگر به لزوم بهره مندی از مزایای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و تاکید بر عدم تصدی گری در بخشهای غیر حاکمیتی داشتند. ایشان اشاره داشتند احزاب در جامعه امروزی سیاسی شده و وظیفه اصلی خودشان را فراموش کرده اند. لذا تجدید معماری تشکلهای کارگری و کارفرمایی و نقش آنها در اصلاح قوانین و مقررات الزامی است. برنامه ریزی بلند مدت، رصد به موقع واحد های مشکل دار و تحلیل مشکلات آنها- ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران بر اساس مزیتهای منطقه ای و محصولات دانش بنیان – تغییر روش بانکهای حامی تولید- تبدیل اتاق بازرگانی به اتاق تولید و در پایان تغییر رویکرد سیستم بیمه بیکاری به بحث توانمند سازی و ایجاد شوق برای اشتغال مجدد نه ماندگاری در برزخ بیمه بیکاری، از اهم بیانات ایشان بود همچنین ایشان به ادامه اجرای برخی مواد از قانون برنامه پنجم که مقید به زمان نشده است در برنامه ششم اشاره نمود و ایجاد یک سیستم جامع نرم افزاری در حوزه معاونت روابط کار که در برگیرنده کلیه نرم افزارهای حوزه ( حدود 29 برنامه) می باشد با همکاری بخش خصوصی را اعلام کرد. ایشان در پایان به ابلاغ بخشنامه های حوزه با دو امضاء برای ایجاد وحدت رویه بین مجریان قانون اشاره داشت.
در پایان هر یک از معاونین اداره کل و روسای ادارات به ارائه پاسخ سوالات مطروحه پرداختند.

۲۵ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۲۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید