اخبار

آخرین گزارش بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل توسط جناب آقای یاوری

آخرین گزارش بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل توسط جناب آقای یاوری
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی اعلام کرد:

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی اعلام کرد:

تأمین اجتماعی یکی از اهداف دولتها قلمداد میشود و به عبارتی مجموعه سیاستها و راهبردها و برنامه هایی که در جهت کاهش ریسک (خطرپذیری) و یا حمایت از گروه و انتشار خاص مورد استفاده قرار می گیرد. کشورها با توجه به سطح توسعه یافتگی خود همواره تلاش کنند تا با کمک ساز و کارها و برنامه های متفاوت به مقابله با نابسامانیهایی چون بیکاری، بیماری، خشکسالی، حوادث غیرمترقبه آرامش و امنیت اجتماعی را در جامعه ایجاد کرد.

کریم یاوری گفت: بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تأمین اجتماعی است. فلسفه وجودی قانون بیمه بیکاری در سال 66 به منظور جبران خسارت ناشی از جنگ تحمیلی بوده است. با گسترش حمله های تجاوزگرانه رژیم عراق به مراکز غیرنظامی از جمله مراکز صنعتی، تولیدی و... بسیاری از این مراکز مورد بمباران دشمن قرار گرفتند، دچار آسیب شده و کلاً تخریب و کارگران واحدها شهید، تجهیزات نابود وعده ای هم بیکار شدند.

یاوری گفت: پس از گذشت حدود سی سال از اجرای قانون بیمه بیکاری، ضرورت بازنگری و اصلاح آن مطابق نیازهای جامعه با رویکرد توانمندسازی و گسترش دامنه شمول مقرری بیمه بیکاری با ایجاد سیستم جامع صندوق مستقل بیمه بیکاری کاملاً مشهود است.

- نسبت تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری به کل بیمه پردازان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی حدود دو درصد است.

- علی رغم افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به حدود 220 (دویست و بیست هزار) نفر و افزایش هزینه های آنها با آنها با اتخاذ تدابیر راهبردی از جمله هدایت مقرری بگیران به سوی اشتغال مجدد منابع و مصارف بیمه بیکاری تنظیم به گونه ای که منابع از مصارف پیشی گرفته است.

- گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری با رویکرد «کاهش مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری» از طریق هدایت مقرری بگیران به اشتغال مجدد و توانمندسازی آنان با ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای مورد نیاز و ارتقاء مهارت آنان در مشاغل قبلی پیگیری و دنبال میشود.

 

نماینده وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در «کارگروه ملی» تسهیل و رفع موانع تولید گفت:

یکی از وظایف اصلی ما صیانت از نیروی کار و تولید است و این امر در حمایت و پشتیبانی از رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی برای حمایت از مشاغل، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاهها و حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان و تولید کنندگان و صنعتگران تجلی می یابد.

- در طرح رونق تولید سال 95 به حدود بیست و پنج هزار بنگاه اقتصادی حدود هیجده هزار میلیارد تومان برای رونق تولید و حفظ و تثبیت اشتغال تسهیلات پرداخت شد.

- طرح رونق تولید در سال 96 ادامه می یابد به حدود ده هزار واحد صنعتی و معدنی کوچک و متوسط و شش هزار طرح نیمه تمام بالای 60% تسهیلات پرداخت می شود.

- بازسازی و نوسازی واحدها و بنگاههای اقتصادی در سال 96 در دستور کار کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید است.

نماینده وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی در کمیته آموزش در صنایع (مراکز کارآموزی در جوار کارگاه و بین کارگاهی) گفت:

حدود بیست و سه هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال 95 برای طی دوره های آموزش فنی و حرفه ای و ارتقاء مهارت به مراکز آموزشی آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور معرفی شدند.

طی سه ماهه سالجاری به حدود چهل مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی مجوز تأسیس داده شد و حدود بیست مورد نیز تمدید گردید.

 

کریم یاوری اعلام کرد: مطابق جدول ماده هفت قانون بیمه بیکاری: کارگران مجرد حداقل شش ماه و حداکثر سی و شش ماه و کارگران متأهل حداقل 12 ماه و حداکثر پنجاه ماه با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری و سایر شرایط مندرج در قانون که بدون میل و اراده از کار بیکار شده باشند «مقرری بیمه بیکاری» دریافت می کنند.

- به همه کارفرمایان و مدیران بنگاههای اقتصاد موکداً توصیه می کنم مطابق قانون و مقررات نسبت به بیمه نمودن نیروی کار خود و پرداخت حق بیمه بیکاری آنان اهتمام ویژه و جدی بعمل آورند.

- برای اجرای موفق و موثر «برنامه اشتغال فراگیر» مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور همه باید نهایت همکاری و تلاش و همراهی را داشته باشند.

- مطابق با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تمام دستگاهای اجرائی در سراسر کشور مکلف به اجرای برنامه فراگیر اشتغال مطابق چهارچوبهای اعلامی و دستورالعملهای مرتبط هستند.

- اهداف کلی برنامه فراگیر اشتغال: 1- ایجاد فرصتهای شغلی جدید به ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی 2- ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار 3- کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف 4- حفظ و صیانت از اشتغال موجود

۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۱۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید