اخبار

همایش سراسری بیمه بیکاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

همایش سراسری بیمه بیکاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
در راستای حسن اجرای قانون و مقررات بیمه بیکاری، ایجاد وحدت رویه، بررسی و آسیب شناسی فرایند پایدار سازی اشتغال و پیشگیری از بیکاری کارگران در بنگاههای مشکل دار ، هم افزایی دانش مرتبط با اطلاعات و آمار ،  کارگاه آموزشی حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری روز 5 شنبه مورخ 2/9/96 درسالن  اجتماعات هفده شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور جناب آقای دکتر فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، جناب آقای مهندس مشیریان معاون روابط کار ، جناب آقای زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ،جناب آقای ثابت نژاد معاون پزوهشی و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و با مشارکت مدیران کل، معاونین و کارشناسان ذیربط ستادی و مدیران روابط کار و کارشناسان واحدهای اجرایی با اهتمام مستمر جناب آقای یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری برگزار شد.

با توجه به رویکرد کارگاه آموزشی، در این همایش در بخش اول به نقطه نظرات برخی از سیاست گذاران حوزه و نیز در بخش دوم به بحث،نقد و بررسی کارشناسان حوزه اجرایی پرداخته شد.

 

جناب آقای یاوری: آموزش و توانمند سازی

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ضمن تشکر و تقدیر از حضور مدیران کل و کارکنان ستادی و اجرایی وزارت متبوع و سازمان های تابعه، به بیان تاریخچه قانون بیمه بیکاری و سیر تکاملی آن در برهه زمانی پرداختند. وی این همایش را در استمرار همایش های آتی با هدف آموزش و توانمند سازی همه عناصر مرتبط با حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری و تعامل سازنده با سازمان های تابعه مثبت و موثر ارزیابی کردند.

ایشان هدفمند سازی آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری و شرح اقدامات و جلسات تعاملی با سازمان تامین اجتماعی با هدف شناخت نیازهای بازار کار و نیز پیگیری الگوهای موثرجهت اشتغال مجدد و مقرری بگیران بیمه بیکاری در راستای متوازن سازی نظام درآمد و مصرف بیمه بیکاری اشاره داشتند.

توانمند سازی منابع بیمه بیکاری از طریق راه کارهای عملی مبتنی بر وضعیت اشتغال کشور و نیز آسیب های موجود در سطح کارگاهی به طور اخص و نیز سیاستگذاری های مرتبط به طور اعم میسر خواهد بود.

وی هم چنین بر لزوم حمایت و عزم مدیران ارشد وزارت خانه و سیاست گذاران را در خصوص مساله بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل تاکید داشتند .ایشان هماهنگی و مشارکت تمامی واحد های ذیربط در این حوزه را ضروری خواندند.

 

جناب آقای مهندس مشیریان : معاون وزیر  در روابط کار

 صیانت از نیروی انسانی در جامعه کار و تولید

معاون روابط کار ضمن تاکید بر کوچک سازی حجم فعالیت های دستگاه و بهره گیری از برنامه اصلاح نظام اداری متذکر گردیدند،که فرایند واگذاری بخش غیر حاکمیتی کلیه خدمات معاونت به ویژه بیمه بیکاری با جدیت پیگیری و جهت استقرار سامانه مربوطه در کلیه استان ها تلاش شود.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات پیشگیرانه ادارات اجرایی استان ها در روند برقراری بیمه بیکاری و قطع مقرری در شناسایی اشتغال پنهان به ارائه پاره ای از آمار و اطلاعات ذیربط پرداختند.

ایشان در ادامه به گسترش حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول بیمه بیکاری ، کنترل و نظارت بر عملکرد قانون بیمه بیکاری ، توانمند سازی مقرری بگیران از طریق آموزش های مهارتی و آسیب شناسی و ارائه راه کارهای اجرایی به منظور حل و فصل مشکلات بنگا ه های اقتصادی با عنواناهداف برنامه های اجرایی منطبق بر برنامه ششم در سال 1396 اشاره نموده و از ارکان حائز اهمیت در مبحث حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری دانستند.

 

جناب آقای زدا : معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

ارائه تسهیلات برای اشتغال مجدد مقرری بگیران

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت : بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، افرادی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند به کار برگشته و ٩٠ درصد حقوق این افراد از سوی سازمان تأمین اجتماعی و ٣٠ درصد نیز توسط کارفرما پرداخت خواهد شد و با این کار میزان حقوق دریافتی کارگر ٢٠ درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر با همکاری های صورت گرفته بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان فنی حرفه ای روند زیان دهی صندوق بیمه بیکاری متوقف شده است، گفت: صندوق بیمه بیکاری تا سال ٩٢ دارای ٧٢٠ میلیارد تومان زیان انباشته بود و با اقدامات صورت گرفته در سال ٩٥ زیان انباشته این صندوق به ١٢٠ میلیارد تومان کاهش یافته است.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: اکثریت دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری کمتر از ١٠ سال سابقه کار و بین ٣٠ تا ٣٤ سال سن دارند به عبارت دیگر بیشتر دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری در بهترین دوران فعالیت خود از فضای کار و تولید خارج شده و از این مقرری استفاده می کنند.

زدا با اشاره به همکاری بین بخشی برای ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و معرفی این افراد به واحدهای تولیدی گفت: در سال های اخیر استان های لرستان، زنجان و قزوین بهترین عملکرد را در بازگشت به کار داشته اند.

وی عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه در حوزه اشتغال زایی، گسترش مشاغل قرار دادی و عدم تمدید قراردادهای کار به دلیل بروز مشکل در واحدهای تولیدی را مهمترین عوامل در افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری عنوان کرد و گفت: همکاری های صورت گرفته برای کنترل اشتغال پنهان و ارائه آموزش هدفمند برای بازگشت به کار از مهمترین عوامل بهبود وضعیت صندوق بیمه بیکاری و کاهش زیان آن است.

 

جناب آقای ثابت نژاد : معاون پژوهش و برنامه ریزی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای

 تاکید بر آموزش منجر به اشتغال

معاون آموزش فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: سازمان آموزش فنی حرفه ای این آمادگی را دارد که در هر زمینه ای و و هر زمان که نیاز بازار کار باشد آموزشهای لازم را ارائه نماید. در واقع تاکید بر این است که آموزش می بایست منجر به اشتغال شود. ماده 9 هم تاکید موکد بر این موضوع دارد. برای افرادی که برای آموزش معرفی می شوند در واقع سازمان باید آماده ارائه آموزش های منطبق با بازار کار باشد. ایشان افزود در صورتی که آموزش ها هدفمند باشد و شغل پیش بینی شده باشد در منابع صرفه جویی خواهد شد.

ایشان خروج افرادقبل از اتمام دوره آموزشی و عدم تعاملات موثر فی مابین سازمان تامین اجتماعی ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و حوزه روابط کار در استان ها را از جمله مشکلات موجود اشاره کردند.

 

جناب آقای فیروز آبادی : قائم مقام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

تاکید بر مرتفع ساختن معضل بیکاری

قائم مقام وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح موضوع معضل بیکاری به عنوان چالش اصلی دولت  به سیر تحولی قانونگذاری و سیاست گذاری از اواخر دهه شصت تاکنون پرداختند. ایشان ضمن اشاره به فرآیند تنظیم بازار به بازار های چهار گانه کالا، پولی، مالی و بازار کار پرداختند . بازار پولی تنها بازار مورد توجه در برهه های مختلف زمانی در کشور بوده است و چنانچه نگاه توسعه ای به این بازار ها نداشته باشیم آینده غبار آلودی برای ما پیش رو خواهد بود. نکته کلیدی در این خصوص عدم توجه به بازار کار و بلاتکلیفی آن و نیز عدم هماهنگی آن با سایر بازار های موجود می باشد. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به اجتماعی شدن مسایل اقتصادی و تبدیل مشکلات اقتصادی به معضلات اجتماعی اشاره داشتند که تداوم این موضوع پیامد های بسیار ناگواری خواهد داشت و این پیامد ها ناشی از عدم وجود احزاب کارگری سیاسی به عنوان موتور محرکه اجتماعی است. در بحث اقتصاد هم تحولات اساسی هم چون مهاجرت روستاییان به شهرها رخ داده است و در سال های اخیر تناسب جمعیت شهری و روستایی کاملا تغییر کرده است و این روند روبه رشد است اما با تدابیر می توان از آسیب های آن کم کرد.

وی در رابطه با حمایت از واحد های مشکل دار و بحرانی تصریح نمود گزارشات حتما بر اساس شاخص های بررسی دقیق شود تا مورد استفاده سیاست گذاران این حوزه هم قرار گیرد .ایشان در ادامه به انجام تحلیل کیفی این معضل پرداختندو در ادامه به راه اندازی سامانه جامع روابط کار که موجب شکل گیری شناسنامه کار برای هر شهروند ایرانی می گردد اشاره فرمودند.قائم مقام وزیر اظهار داشت: با توجه به اینکه در فضای مجازی حوزه اقتصاد خدماتی در حال شکل گیری می باشد بایستی مواردی که در قبل از  انقلاب برای صنعتی شدن و مدرنیزاسیون کشور مد نظر قرار دادیم و هم چنین بعد از انقلاب هم تغییراتی صورت گرفت تا بتوانیم با اقتصادی که از فعالیت خدماتی جدید است هماهنگ شویم و این مستلزم آن است که بیمه ها در این خصوص همت بیشتری به خرج دهند و تعداد کارگاه های حمایت شده افزایش یابد. ایشان در پایان ضمن سپاسگذاری از کلیه همکاران توصیه کردند: در قرن 21 عدالت و توسعه اجتماعی می بایست قابل توجه قرار گیرد . پایش باید به طور جدی و کیفی در کارگروه های تسهیل استانی همکاران  انجام گیرد. 


 

ازتعداد 53 نفر  فرم نظر سنجی کارگاه آموزشی یک روزه بیمه بیکاری وحمایت از مشاغل

عناوین نظرسنجی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نامطلوب

نحوه اطلاع رسانی

44

8

0

0

1

کیفیت محتوای کارگاه آموزشی

23

26

4

0

0

تناسب حجم مطالب با زمان

17

28

5

3

0

خدمات کمک آموزشی

21

53

9

0

0

انطباق مطالب ارائه شده با انتظارحرفه ای شما

22

27

4

0

0

منظم بودن برنامه کارگاه آموزشی

32

17

4

0

0

کیفیت محل برگزاری

33

16

2

2

0

کیفیت پذیرایی

30

11

11

0

1

نحوه عملکردوبرخورد تیم برگزارکننده

50

3

0

0

0

ارزیابی کلی شما

25

26

2

0

0

نتایج نظر سنجی از شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری دوم آذر 1396

۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۰۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید